Holisztikus Magazin

TEST + LÉLEK + SZELLEM

gallery/vonal

Magazinja

gallery/www.tvn.hu_34f5a16d41cd33a8bcd47a4370e3ce0e
Párkapcsolat
Elvis
Párkapcsolat
egy logikus fizika

Videotéka

Gyönyörű zöld
Otthonunk
Nostradamus
Man
Horoszkópszoftver

MEGOSZTÁS

Ikrek

Népszerű cikkeink:

gallery/szalkasito_etrend_noi_dieta
gallery/vezetokepzes_onismereti_trening_modul

Egy komoly teszt útkeresőknek: 

mások ezt nézték legtöbbször
Elménk titkai

Elménk titkai

1. rész

Számmisztika
gallery/cristaltubes67
gallery/639px-camelop

Magazinunk igen megtisztelő felkérést kapott egy - minden tekintetben különleges és nagyon érdekes - könyvsorozat megjelentetésére, illetve letölthetővé tételére.

 

A szerző: Bagdi Zoltán kertészmérnöki diplomájának segítségével mindvégig megmarad a racionalitás talaján, még akkor is, amikor olyan témákat taglal, olyan határokat feszeget, amelyekhez sokunkat csak a fantáziánk enged közel.  

 

Az általa vizsgált kérdéseket már minden bizonnyal mindenki feltette magában... ki így, ki úgy - vérmérséklettől, tudományos érdeklődési fokozattól függően - vagy csak egy izgalmas sci-fi mozi hatására...

 

De vajon kaptunk-e rá megfelelő válaszokat? Vagyunk-e hozzá elég befogadóak - és esetleg elég bátrak - hogy túllépjünk azon, amit az iskolában (a kötelező alaptanterv részeként) megtanítottak nekünk? 

Korszakunk jellegzetessége, hogy egyre több és több titokról lebben fel a fátyol, - sok tétel kerül új alapokra, helyet adva azoknak a téziseknek, amelyek néhány évtizede még eretnekségnek számítottak volna.

 

Bagdi Zoltán átfogó munkája segít nekünk - földi halandóknak - megismerni és megérteni az Univerzum működését. 

a fizika reformja, avagy:

"Célom a "minden létező" elméletének a kidolgozása volt és úgy érzem, hogy ezt maradéktalanul sikerült is megvalósítanom. Érthető módon a megszületett végeredmény a mai fizikai elméletektől mind alapjaiban, mind következtetéseiben különbözik. Ez nem is lehet másképpen, hiszen eléggé közismert, hogy a mai fizikai elképzeléseinkkel gondok vannak. 

 

Mivel az én elméletrendszerem mentes az ellentmondásoktól, logikailag (azaz józan ésszel) minden magyarázható a kiindulási alaptól kezdve és nincs szükség sorozatos feltételezésekre sem, tehát nagymértékben különböznie is kell a mai elképzelésektől.

A kötetekről - 

Semmi esetre sem egy-egy könnyű olvasmány, elvégre valamennyi kötet bár formabontó, azért mégiscsak tudományos mű.

Viszont meglehetősen érdekes és remélem, hogy némi kárpótlást nyújt, hogy nem csupán a képletektől, de mindazon szörnyűségtől is mentes, melytől a nem tudományos beállítottságú olvasók irtóznak.

Nálam ugyanis alapfeltétel volt, hogy semmi sem működhet a józan ésszel ellentétesen, még az általunk eddig meg nem érett, valaha létező legbonyolultabb valami sem, melyet Univerzumnak hívunk.

 

Véleményem szerint az, amit csak képletekkel lehet megmagyarázni és más módon nem,
az nem lehet igaz!

 

Mindenre kell, hogy legyen logikus magyarázat, legfeljebb ma még a logikáját nem értjük. 

gallery/albert-einstein-1100450_960_720
gallery/képle

Nos, nekem sikerült új alapokra helyezve mindent a helyére rakni, mely révén kiderült, hogy minden sokkal egyszerűbb, mint eddig hittük, sőt számos olyan rejtélyre is fény derült, mellyel eddig a hivatalos tudomány nem is mert foglalkozni, hiszen akkor el kellett volna ismernie, hogy olyasmi is létezik, melyet nem tud megmagyarázni.

 

Más értelmezést kap a gravitáció, vagyis kiderül róla, hogy annak ellenére, hogy a tömegek ténylegesen vonzzák egymást, még sincs a szó szoros értelmében vett tömegvonzás, sokkal inkább beszélhetnénk tömegtaszításról.

Az elméletrendszer értelmében a Világegyetem megszületését is újra kell gondolnunk. Kiderül, hogy a Világegyetem keletkezése valóban egy hatalmas robbanással (ezt valóban nevezhetjük ősrobbanásnak) indult, majd az anyag szerveződése további robbanássorozat következménye volt. Vagyis a Világegyetem tágulásának elmélete csak részben igaz. A gravitáció kialakulásával az egyes halmazokon belül csak vonzás volt (ráadásul a mainál nagyságrendekkel nagyobb mértékben), a halmazok azonban valóban távolodtak egymástól egyre gyorsuló ütemben.

A gravitáció új értelmezése alapján kiderül, hogy a Világegyetemösszehúzódása, - azaz a Nagy Reccs, soha nem fog bekövetkezni, hiszen a gravitáció csak a galaxisokon (illetve galaxis halmazokon) belül érvényesül, azon túl már taszítás van.

 

 

Időközben erre már a csillagászok is rájöttek, csak ma még a fizikusok nem igazán értik a dolgot.
gallery/fekete_lyuk_black_hole_csillagtenger

Meglepő dolgokat tudhatunk meg (azaz inkább

következtethetünk ki) pl. a fekete lyukakról is.

Magyarázatot kapunk az összes paranormális jelenségre (pl. gömbvillám, levitáció, teleportáció, homeopátia, stb.). 

Elméletem lehetővé tette számomra, hogy az anyag szerkezetét olyan mélységben tárjam fel, melyre az emberiség soha nem lesz képes technikai úton, csak logikai megközelítéssel. Ennek alapján valamennyi elemi részecske finomszerkezetét meg tudtam állapítani, mely azon kívül, hogy nem mond ellent a tudomány mai ismereteinek sem, nagyon meglepő következtetésekre ad lehetőséget.

Ennek még számomra is elképzelhetetlen jövőt formáló szerepe lehet. Ugyanis a szó szoros értelmében elméletem és az anyagi világ ennek segítségével feltárt finomszerkezetének ismeretében szinte minden ma még lehetetlennek tekintett dolog technikailag megvalósítható.

 

A megvalósítás csak logikus gondolkodás és idő kérdése,
mert elméletileg semmi sem lehetetlen.

 

Az elméletrendszer annyira komplex, hogy egyetlen elemét sem lehet kiragadni (minden összefügg mindennel), mert azonnal ellentmondás látszata merülne fel. Viszont ez a komplexitás mutatja, hogy állításaimnak igazaknak kell lenniük, mert az egyes elemek úgy illeszkednek egymásba, mint a fogaskerekek. Ez nem jelenti azt, hogy helyenként nem lehetnek téves következtetéseim, de ez az alapigazságon nem változtat.

Az én érdemem csak annyi, hogy véletlenül kinyitottam a szemem, és nyitott szemmel végig mertem menni azon a nagyon nehéz, göröngyös úton, amin a csukott szemű tudomány el sem mert indulni."

           - Bagdi Zoltán -
 

a szerző ajánlásával:

gallery/vonal

Ha te is nyitott szemmel járnál az utadon és nem félsz attól amit látni fogsz,

akkor töltsd le

és olvasd el a a köteteket!

gallery/zold_nyil
1. kötet. Bagdi Zoltán: Az Univerzum energiáinak eredete és működési sajátságai

 

E kötetből megtudhatjuk, hogy honnan származik Univerzumunk összes energiája, és hogy az valóban akkora mennyiség-e, mint azt ma a fizikusok gondolják. Azt is megtudhatjuk, hogy ez az energia mit csinál, mielőtt valóban csinálna valamit.

Világossá válik, hogy az olyan, ma még el nem fogadott parajelenségek, mint pl. a telepátia és a teleportáció hogyan is működhet anélkül, hogy valamiféle csodával határos elképzeléseket kelljen igénybe vennünk.

Megismerkedhetünk a gömbvillámok három típusával és megtudhatjuk, hogy miért különböznek egymástól olymértékben, hogy találkozva vele az egyik hatalmas energiával pusztít el bennünket, a másik pedig áldásos tevékenységet fejt ki, hiszen olyan képességekkel ajándékoz meg, melyről nélküle legfeljebb álmodozhatunk.

gallery/e-book
gallery/letoltes


2. kötet

Bagdi Zoltán: Amit a gravitációról sokan még nem tudnak


Annak érdekében, hogy mindazok, akik nem kíváncsiak az első kötetre, de azért szeretnék érteni az e kötetben leírtakat, egy rövid tájékoztatót adok az első kötet legfontosabb elemeiről. 
Emellett, úgy vélem, hogy az első kötet túl száraz volt, ráadásul nehezen emészthető, hiszen ez a legnehezebben érthető valamennyi kötetből. Némi „kárpótlásul” igyekeztem olvashatóbbá tenni, kevesebb lábjegyzettel ellátni, sőt egy kis humort is belevinni, melyről én magam is úgy érzem, hogy azért időnként egy kissé szarkasztikus lett. A téma iránt érdeklődő olvasónak nagyon sok meglepetésben lesz része. Sőt, egyes megállapításaim ma még igazi csemegének számítanak.

3. kötet. Bagdi Zoltán:
Lehull a fátyol a tömeg és tehetetlenség rejtélyeiről
 

Az eddig megjelent két kötetemre alapozva határozottan ki merem jelenteni, hogy Univerzumunk szerkezete alapvetően 2 „részecskéből” (azaz két ellentétes, tovább nem bontható elemi töltésből) és 1 erőből áll, és mindössze egyetlen alapvető törvényszerűség „biztosítja” működését. Következésképpen a tömeget és a tehetetlenséget is ezek okozzák. Hogy mégis mi módon, azt ebből a kötetből tudhatjuk meg lépésről-lépésre. 

A kötet - többek között - röviden foglalkozik az energiaburok kérdésével is, mivel ma már nem tagadható le, hogy vannak olyan jelenségek, melyekkel ugyan a fizika ma még nem tud mit kezdeni, azonban számos ezotériával és egyéb mágikus titkokkal foglalkozó emberek tapasztalatai és/vagy állításai alapján valaminek kell lennie, amiről ma még senki sem tudja, hogy az micsoda. Nos, az én elméletrendszerem e kérdésekre is adhat logikus magyarázatot, melyet elfogadni ugyan nem kell, de azért elolvasni érdemes.

4. kötet. Bagdi Zoltán: A hő birodalma
 

E kötetből megtudhatjuk, hogy a hő nem egészen az, aminek ma a fizika gondolja. Az ugyan kétségtelen, hogy ma többé-kevésbé kinetikus (azaz mozgási-) energiának mutatkozik, de nyilvánvalóan nem lehet az, ha egyszer az Univerzum történetében akkor volt a hőmérséklet a legnagyobb, amikor még nem volt semmi, aminek lehetett volna mozgási energiája. Tehát a hőmérséklet alapjaiban valami egészen más. Hogy valójában mi is a hő, arra már a korábbi kötetekből is rájöhetett az, aki kellő odafigyeléssel olvassa műveimet, az azonban, hogy a különféle hőfajták akkor valójában hogyan is értelmezhetők, csak e kötetből érthető meg.

gallery/letoltes

5. kötet. Bagdi Zoltán:
A Nap és a csillagok kimeríthetetlen energiaforrásának a titka.
 

E kötetből tudhatjuk meg, hogy valójában minek is köszönhető a csillagok elképesztő mennyiségű energiatermelése.

Akik hajlandók elfogadni az állításaimat a bizonyítékok ellenőrzése nélkül, és megelégszenek a logikus 
magyarázatokkal, nem veszítenek semmit, hiszen a megállapításaim mellett azért elég bőséges elemzést és következtetést is kapnak, remélhetőleg olvashatóbb és/vagy élvezhetőbb formában, mintha táblázatok összehasonlítgatásával töltenék idejüket.

gallery/letoltes

6. kötet. Bagdi Zoltán: A Föld éghajlatváltozásainak, mágneses anomáliáinak, valamint a katasztrófák fokozódásának oka

 

Az előző kötetek az Univerzum keletezésének folyamatában a mikroméretek tartományával foglalkoznak, ez a kötet pedig a makroméretek világát veszi górcső alá.

A párhuzam egyértelműen azt jelzi, hogy e műben ugyanazt a szerkezeti felépítést alkalmaztam, mint a korábbi kötetekben, vagyis lényegében most azt vizsgáljuk meg, hogy ugyanazok a hatások hogyan érvényesülnek eltérő körülmények között. Tekintettel arra, hogy ez a kötet az előző kötetekben leírtakon alapul, önmagában nem értelmezhető.

Kitérünk olyan sokakat érdeklő kérdésekre is, mint hogy találhatunk-e a mi életterünkhöz hasonló körülményeket más bolygórendszereken, és ennek mekkora a feltételezhető gyakorisága? Erre azért van nagy szükség, mert sajnos úgy tűnik, hogy annak sokkal kisebb az esélye, mint ahogy azt ma feltételezik...

gallery/letoltes
Hírlevél
Hírlevél
7. kötet. Bagdi Zoltán: Univerzumunk  kialakulásának 7 fázisa

 

E kötet ismerteti, hogy az én elméletrendszerem alapján hogyan is alakult ki Univerzumunk a mai állapotára. Természetesen (és gondolom, hogy ezen már senki sem fog meglepődni, aki a korábbi köteteim átbogarászása után idáig eljutott) semmi sem úgy zajlott le, ahogy azt ma a tudomány feltételezi.

 

Az is egyértelmű, hogy semmi sem a véletlenen múlott. Azért lett Univerzumunk olyan, amilyennek ma tapasztaljuk, mert a kiindulási állapotból láncreakció alapján más lehetőség nem volt. 

gallery/letoltes
gallery/unnamed
gallery/quarrel_by_zinchh
gallery/letoltes
gallery/letoltes