Holisztikus Magazin

TEST + LÉLEK + SZELLEM

gallery/vonal

Magazinja

Mások ezt nézték legtöbbször:
gallery/344967elvis50sbwmcb102504
gallery/www.tvn.hu_34f5a16d41cd33a8bcd47a4370e3ce0e

Egy komoly teszt - útkeresőknek:

gallery/feripapa3

Őszentsége horoszkópja

Egy valóban az evangélium szerint működő egyház formája csak a mindig nyitott kapukkal váró befogadó otthon lehet. A zárt kapus templomokat - plébániákat és intézményeket - nem lehet templomnak tartani, hanem múzeumnak kell hívni!

- Ferenc pápa - 

Videotéka

Gyönyörű zöld
Otthonunk
Nostradamus
Man
Horoszkópszoftver

Oszd meg a cikket másokkal is

Figyelem! Fokozottan érzékeny tartalom lehet.

A különböző bibliai vallások misztériumai
kozmikus misztériumok.

 

Ezt a tényt a kezdetektől előszeretettel tagadta az összes érdekelt hitéleti vezető és képviselő, - viszont az utóbbi időben mintha ezen a téren is szerencsés változás lenne megfigyelhető.

Az okkultizmus egyik fontos ága: a csillagjóslás nagy tekintéllyel bírt a - magát katolikusnak nevező - középkori Európában, jóllehet a Biblia egyértelműen és súlyosan elítéli e tevékenység valamennyi formáját, - más babonaságok mellett például a tarot kártyát (vö. M Törv 18, 10-12), az asztrológiát (Iz 47, 12-17), vagy a varázslást (Apcsel 19,18-20).

gallery/jezs

Létezik azonban egy szerzetesrend, - a Jézus Társasága - amely mindig is híres (vagy inkább hírhedt) volt a különleges meglátásairól. Jelmondatuk nem véletlenül szól a "hit szolgálatáról és az igazságosság előmozdításáról", főként utóbbi miatt bevállalva még az üldöztetést is, - a megszüntetésükre, beolvasztásukra irányuló történelmi törekvésekkel együtt.

 

Az idők folyamán a nagyszabású misszióik, a rengeteg sikeres szociális munkájuk, - az oktatás, a kultúra, a kommunikáció és a médiaszolgálat területén elért kimagasló eredményeik - minden korban veszélyt jelentettek az aktuális hatalomra... muszáj volt tehát "megtanulniuk" nemcsak a megtévesztés és a rejtőzködés - hanem a látszólagos beolvadás-egyetértés képességét is ahhoz, hogy fennmaradhassanak.

Jezsuita papként Guy Consolmagno mégis az evilági tudományok - és az asztrológia! (!), - valamint a katolikus hit racionális szóvivőjévé vált, aki napjainkban kivételesen jól közvetíti mindenki számára, hogy a vallás és a tudomány hogyan tud békében egymás mellett létezni.

 

Fenti gondolat tükrében talán nem is tűnik annyira szentségtörésnek a katolikus egyházfő születési képletének elkészítése és vizsgálata,- mellyel kapcsolatban mindvégig szem előtt tartottuk - esetleges hitrendszerbeli különbözőség ellenére is - az objektív szakmai megközelítést.

gallery/images (4)
Hogyan – és miért - készült el a korrekció?

 

Ilyen esetben nincs könnyű dolga az asztrológusnak, hiszen a „celebségnek” ezen a szintjén már igencsak féltve őrzik a magánszférát – de azért találhatóak (jól eldugva, idegen nyelveken) olyan életeseményeket, amelyekhez hozzá lehetett pontosítani az Univerzális születési időt.

 

Különböző internetes forrásokat nézegetve például feltűnő egyezőséget mutatott azeste 9 óra, mint kiinduló pont – ám ez nyilván csak arra jó, amire a kollégák használták: hogy látható benne a Rák jegyében lévő aszcendens, és hogy megtudjuk: melyik bolygó milyen jegyben tartózkodott a Szentatya születésekor. Persze, hogy fontos ez is, azonban a korrekt (vagy legalábbis a használható) képlethez nagyon kevés. (Tőled is ezért kérdezget múltbéli eseményeket az asztrológus a horoszkópod beállításakor – és nem azért, hogy csalárd módon előre kifaggasson…) Az Astrodamus nevű kiváló szoftver segítségével tehát elkészült a születési idő korrigálása,- menjünk is tovább, lépésről lépésre, hogy egy kicsit jobban beláthassunk a színfalak mögé.

gallery/pápahor

Ferenc pápa Jorge Mario Bergoglio néven látta meg a napvilágot, és horoszkópja már születésekor nagyon szépen mutatta, hogy ez a név bizony nem az egyetlen lesz, amin élete során szólítani fogják: idősebb korában, a státusza miatt, a nagy nyilvánosság felé más néven fordul majd (szaturnuszi jegyben, VII-es házban a 3-as és X-es úr Vénusz együttáll a Holddal, ami „szaporítja” a nevet).

 

A Hold Vénusz együttállás a Vízöntő jegyében erősen elgondolkodtat, hogy mit jelent jelen esetben az uránuszi visszarendeződés… főként, ha emlékszünk egy régebbi nyilatkozatára:

 

“Azt teszem majd, amit az Úr mond. Úgy vélem, XVI. Benedek esete nem egyedülálló. Intézményként kellene rá tekintenünk, aki megnyitott egy ajtót, a nyugalmazott pápáét” – mondta az egyházfő. Hozzátette: "Az, hogy az emberek manapság sokáig élnek, valószínűbbé teszi, hogy a jövőben a pápák lemondanak egészségi okokból."

Majd így folytatta:

“Lesz-e több pápai lemondás? Isten tudja, de megvan rá az esély” 

 

Hát – szerintem is.

* * *

Bergoglio négy testvére közül kettőnek a születési dátumát találtam meg, mint pontos adatot: az egyikük 1940 augusztusában – másikuk 1942 júliusában jött a világra. Az elsőnél a 3-as úr Vénusz kerül egy szextillel az 5-ös csúcsra, utóbbinál az 5-ös úr Jupiter kerül fényszögbe a 3-as csúccsal a direkciókban – tehát gyönyörűen  - az asztrológia szabályainak megfelelően jelződik. Édesanyjuk halálát 1981-nél két fényszög is mutatja a kellő helyekre.

 

Azt is tudjuk a pápáról, hogy rengetegszer tanult – tanított - dolgozott külföldön, (ehhez nyilván mindannyiszor meg kellett várnia, hogy az aszcendensét érő Mars kvadrát engedjen egy kicsit a szorításából), és mivel most is a hazájától távol él, elengedhetetlen, hogy a képletében ez is megmutatkozzon. Hogy is mondatta vele ez a Mars?

 

„Természetesen vannak földrajzi határok, de vannak „jelképes” határok is, amelyeket nem szabtak meg előre, és amelyek nem egyformák mindenki számára. 

Ahhoz, hogy jobban megértsük a dolgokat, helyet kell változtatnunk, a valóságot különböző szempontokból kell megfigyelnünk. Hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy gondolkozzunk.”

 

Így van – tegyük mi is azt. Ha elfogadjuk, hogy ez a képlet helyes – és miért ne tennénk? – az felvet néhány érdekes gondolatot, még azokban is, akik csak felületesen ismerik az asztrológiát.

 

Rák aszcendensűként a laikusok számára egyértelmű volna a házasság, a nagy család megléte – vagy legalább az erre való törekvés… 

 

Nos, bármilyen furcsa: egyáltalán nem ritka (sőt: elég tipikus), hogy Rák aszcendenssel az embernek nem jut (nem jár, nem adatik) saját família. Hozhatnám példának Babits Mihályt, Capote Truman – bestseller írót, Franz Werfel – költőt... de a saját környezetemben is vannak néhányan (és biztos a tiédben is).

 

Gyakori, hogy ők más módon „pótolják” a családot,- más módot kapnak a gondoskodásra, az önfeláldozásra: sokuk pedagógus, nevelő, nevelőszülő - némelyikük pedig pápa :) Nincs ezen semmi különleges, főként a Nyilas Nap-jegyének az ismeretében, vagy a születési uralkodó Vízöntő-béli helyzetét tekintve – hiszen előbbi a hit, az ideológia felé terelget, utóbbi a Rák-ság megélésének a hagyományostól eltérő módját adja.

 

Elég csak arra gondolni, hogy milyen merészen szakít a katolicizmus számos, berögzült, idejétmúlt (mondhatni gyepes) szokásával,- mennyi különleges meglátástés mennyi reformot visz oda, ahol évszázadok óta senki nem mert változtatni. És ebben akár a végletekig elmegy… ahogy mutatja az I-es házas Plútója – és ez a videó, amely igen nagy port kavart.

Egyébként az olasz újságíróknak – akik a szokatlan hozzáállását csak lazán “Bergoglio-style”-nak nevezik – azt is elárulta, hogy legszívesebben kerékpárral és metróval közlekedne, de tudja, hogy pápaként ezt már nem teheti.

Minden bizonnyal Vízöntő jellegű személyiség nélkül – pusztán Rák aszcendenssel - lehetetlen volna ennyire szabadelvűnek lenni.

 

A Rákok zárkózottságra való hajlamát is nagyban oldja, hogy a Hold a VII-es házban van – gondoskodását a külvilág kapja, személyisége igényli a nyilvánosságot. Nyilas Napjegyűként pedig igyekszik az igazságosság, az etika oldalán maradni,- de a jupiteri hatás miatt nemigen kerülheti el a politikát, a jogot sem – mint tudjuk.

 

„Az igazság keresése közben vigyáznunk kell, hogy nehogy intelligencia nélküli értelmiségiek legyünk. Amikor a jót keressük, el kell kerülnünk, hogy jóság nélküli etikussá váljunk. A szépségnél pedig arra kell ügyelnünk, hogy meghagyjuk a dolgok természetes szépségét és ne próbáljuk kikozmetikázni azokat, egyfajta mesterséges szépséget kreálva ezzel. Az igazság, a jóság és a szépség Istentől jön, és az emberben lakozik. Ennek feltárása a média feladata.”

Hát - nem kis felelősséget hárított ide :)

 

gallery/feripapa3
Slusszpoén is van:

 

Hamarosan pop-rock album jelenik

meg a beszédeiből vett idézetekkel, - a bevételek egy részéből a menekülteket fogják segíteni.

Az albumon több nyelven - angolul, olaszul, spanyolul, illetve portugálul - 11 részlet hallható a katolikus egyházfő imádságaiból és beszédeiből különböző műfajú - poptól a rockon és a latin zenén át az egyházi zenéig terjedő, kortárs művészek által "újrakevert" - zenei aláfestéssel.

A beszédrészletek felölelik a pápa szívügyének tekintett összes témát, köztük a környezetvédelmet, a békét, az elesettek segítését vagy az ember méltóságot - közölte a kiadó, tudatva azt is, hogy az album élvezi a Szentszék jóváhagyását.

A lemez címe azt a beszédet idézi (Asian youth, wake up!), amelyet Ferenc pápa 2014 augusztusában Dél-Koreában mondott fiatalok előtt. Az album már megrendelhető, sőt címadó dala, a Wake Up! Go! Go! Forward! már letölthető az iTunes online zenei portálon.
 

Hát nem semmi - szerintem érdemes lesz belehallgatni. :)

 

A fenti sok szép, jó, kedves és humoros dolog mellett azért nem szabad figyelmen kívül hagyni a horoszkóp egyéb jelzéseit… gondolok itt az I-es házas Plútóra, azaszcendensét érő Mars kvadrátra és a Neptun szextilre. Ezektől ugyanis Őszentsége egy kissé Skorpió, egy kissé Kos és egy kissé Halak.

Azaz végletes, robbanékony, - néha nem hallgat senkire, más dolgokban pedig erősen befolyásolható.

És az a pápa vajon meddig tud elmenni, aki lazán csak „finom diktatúrának” nevezi azt a gazdasági rendszert, amelyben a „tőke bálvánnyá vált”? Meddig hagyják?...

Természetesen ez is benne van a horoszkópban, - a választ azonban csak Őszentségének áruljuk el. 

 

Farkas Andrea

asztrológus

Magyar Holisztikus Egyesület

Családi minta
Ikrek
Tudatos táplálkozás
Változás
gallery/cristaltubes67
Hírlevél